Förbättra transportföretaget med utbildning

Om du driver ett transportföretag och vill förbättra det kan det vara en bra idé att gå en utbildning för att utveckla företaget. Tycker du att det låter intressant får du nedan mer information om passande utbildningar för dig.

Bra utbildning

Det finns många bra utbildningar att välja bland för dig som vill förbättra transportföretaget. Ett bra exempel på det är utbildningen Six Sigma som är en metodik som är framtagen för att öka kundnöjdheten och på samma gång förbättra företagets interna effektivitet. Metodikens centrala syfte är att minska kvalitetsbristkostnader genom beslut baserade på fakta genom mätbara resultat. Du får även kunskap om bestående förändringar genom verktyg och arbetsmetoder som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Utbildningen genomförs vanligtvis under sex dagar som är fördelat på tre tillfällen. Under tiden förväntas utbildningens deltagare praktisera metodiken i den egna verksamheten, till exempel inom transportföretaget om du driver ett sådant. Under kursens gång får alla deltagare ett tillfälle för coachning

Utbildningen är för dig som vill förbättra verksamheten, vilket oftast är projektledare eller personer som har liknande roller såsom förbättringsledare. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. Utbildningen sker på plats i Stockholm eller Göteborg och du kan läsa mer om utbildningstillfällen du kan boka på hemsidan. Syftet med utbildningen är att ge kursens deltagare detaljerad och konkret kunskap och verktyg som används inom Six Sigma och LEAN och hur de kan appliceras i verkligheten.

Att gå en utbildning är ett bra steg på vägen att utveckla verksamheten och därför är det värt att gå en.