Att transportera och leverera en delgivning

Transporter handlar om att på ett effektivt sätt förflytta till exempel människor, varor och/eller dokument såsom delgivningar från A till B med hjälp av olika transportmedel. En transport kan ske på vägar med olika typer av fordon likväl som med tåg på spår, flygplan och båtar.

Delgivning med hjälp av ett delgivningsföretag

Många företag anlitar ett auktoriserat delgivningsföretag när det handlar om att delge uppsägningar samt för att få hjälp med vissa administrativa uppgifter. Det är Länsstyrelsen som utfärdar auktorisationen och ger delgivningsföretaget klartecken att hantera många olika typer av handlingar som är föremål för delgivning.

Om du som privatperson eller i din yrkesroll är i behov av att delge någon en uppsägning, stämning eller kanske konkursanmaning är det vanligt att dessa dokument skickas med posten. Detta gäller även om delgivningen kommer från Polismyndigheten. I samband med mottagandet undertecknas ett mottagningsbevis och i det ögonblicket anses personen ifråga delgiven.

När du anlitar ett professionellt delgivningsföretag kan de skräddarsy den eller de tjänster du efterfrågar och behöver vad gäller delgivning. Dina ärenden sköts på ett korrekt, diskret och ytterst kompetent sätt. Delgivningen transporteras, som tidigare nämnts, vanligen via post och anses levererad när mottagaren skrivit på mottagningsbeviset.