Hamnar i Sverige

Hamnar är viktiga i det svenska transportnätet. Historiskt sett har de varit centrala för all typ av transport. Under senare tid har de avlastats av exempelvis flyget, och är numera betydelsefulla för framför allt godstransporter och utrikeshandeln. Omkring 90 procent av den svenska utrikeshandeln går faktiskt via hamnarna.

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Genom historien har det varit en mittpunkt för det svenska transportnätet och svensk infrastruktur. Eftersom det främst är godstransporter som tar vägen via hamnen är det en plats som också har avgörande betydelse för svensk industris framgångar och landets export och import. Hamnens årliga handelsvolym brukar ligga omkring 40 miljoner ton, bestående av främst olja, containergods och skogsprodukter. Detta utgör nära 30 procent av Sveriges samlade utrikeshandel. Utöver att vara av största vikt för transport av varor och produkter, utgår från hamnen även flera olika kryssningar och passagerartrafik med direktlinjer till destinationer som Fredrikshamn och Kiel.

Trelleborgs hamn

Det svenska hamnnätet består av fler hamnar än bara Göteborgs hamn. Det finns flera större hamnar i landet, varav Trelleborg är en utav dem. Trelleborgs hamn är faktiskt Sveriges näst största hamn för såväl godstransporter som fordonstrafik. Hamnens årliga handelsvolym brukar ligga omkring 10 miljoner ton gods och över en miljon passagerare passerar varje år.