Världens längsta tunnlar

Nyligen inledes arbetet med det som kommer att bli världens längsta tunnel. De första spadtagen togs förra året i Norge, där många vägsträckor verkligen kräver både långa och effektiva tunnlar. Den ambitiösa tunneln för trafik kommer att gå längs E39 norr om Stavanger. Hela byggnationen verkar bli klar 2026 och då återstår att se om man har hunnit bygga en längre tunnel någon annanstans i världen. Allt tyder på att tunneln verkligen kommer att bli den längsta som har byggts, med en lägsta punkt på 392 meter under vattenytan och två huvuddelar som vardera kommer att mäta strax över 26 kilometer.

Ska koppla samman de två större städerna

Tunneln byggs för att länka samman Kristiansand med Trondheim och undvika färjetrafik. Det främsta målet är att sänka restiden med 40 minuter mellan Bergen och Stavanger. Under inledningsfasen av bygget färdigställs en två kilometer lång tunnel för de shacktmassor som kommer att behöva fraktas bort under byggandet. Enbart denna del tar över ett år att färdigställa vilket sätter bygget i perspektiv. Tunneln kommer dessutom att förses med den allra senaste belysningen för att göra färden för bilisterna så säker som möjligt. Det är allmänt känt att det kan innebära en del besvär om bilister har dålig belysning på sina bilar, vilket faktiskt kan medföra kollisionsrisker. Det bästa är att vända sig till en bra återförsäljare som har ett brett sortiment av både LED och Xenon, vilket är det bästa vid både mörkerkörning och körning inne i tunnlar.

Hur långa tunnlar kan man bygga?

Det har alltid förekommit spekulationer kring hur pass långa tunnlar man egentligen kan färdigställa. Den kinesiska transportministern är känd för sitt något extrema uttalande att det vore bra med en tunnel under Mount Everest, vilket skulle binda samman Kina med Indien bättre. Om det ens är möjligt att genomföra är dock osäkert och många ändringar kan ännu komma i projektet. På de mer tätbefolkade platserna på jorden är dock tunnlar många gånger att föredra då det inte finns så mycket plats för exempelvis broar över eller genom de snåriga städerna. Behovet av allt bättre transportsätt, gärna under jord, kommer bara att bli allt större i framtiden och vi får nog vänja oss vid att se rekorden slås på löpande band. Tunnelbyggande är tyvärr en relativt tidskrävande åtgärd.

Gräva rakt genom jorden

Alla har nog någon gång tänkt tanken eller lekt i sandlådan som barn, att de skulle gräva en tunnel rakt igenom jorden till den andra sidan. Många har nog fått svaret att man då kommer ut i Kina. Sanningen ligger nog snarare närmare att det blir ett relativt blött mottagande. Oavsett var man skulle gräva denna tunnel kommer man ut någonstans i området mellan Indiska oceanen och Södra stilla havet, till höger om Australien. Dessutom är nog jordens kärna alltför varm, för att någon egentligen skulle vilja genomföra ett sådant projekt.