Hamnen i Boston

Välfungerande hamnar är viktigt för en fungerande transport och god infrastruktur. Hamnar är dessutom av stor vikt för ett lands internationella handel med export och import av olika varor och produkter. Det finns många hamnar i USA, men den mest kända är kanske Bostons hamn. Den är inte särskilt omtalad för sin stora handelsvolym utan av historiska skäl.

Bostons hamn, som ligger i Massachusetts Bay utanför Boston i delstaten Massachusetts, var den plats där tebjudningen i Boston ägde rum den 16 december 1773. Historiker vid toppuniversitet som Harvard och Uppsala är alla eniga om att detta var den händelse som utlöste den amerikanska revolutionen. Det som hände var att amerikanska patrioter förstörde en stor telast tillhörande Brittiska Ostindiska Kompaniet, som ett led i en större protest mot övermakten och höga skatteuttag. Hamnen kom att stängas ner i flera år efter denna händelse, men öppnade igen efter den amerikanska revolutionen. Genom denna historiska händelse har Bostons hamn, en från början helt vanlig naturlig hamn, spelat en avgörande roll i USA:s historia. Den fungerar som en symbol för hur transport, handel och skatter i allra högsta grad påverkar samhällsutvecklingen i övrigt.