Kända broar i Sverige

Det svenska transportnätet rymmer ett flertal broar som är viktiga för svensk infrastruktur. Utöver många mindre broar som hjälper till att förkorta vägsträckor inne i städer, finns även längre broar såsom Ölandsbron och Öresundsbron som knyter samman öar med fastland och underlättar resandet i en viss region.

Ölandsbron

Öland är ett populärt resmål men också en trevlig plats att bo på. Före Ölandsbrons tillkomst var dock boende på ön betydligt krångligare än vad det är idag. Du var tvungen att passa tider då färjan gick och kunde inte planera dina ärenden på fastlandet hur som helst. Idag finns Ölandsbron som underlättar allt detta. Den är dessutom utan särskild avgift och således gratis och smidig att köra över. Bron ansluter till E22 och går mellan Kalmar på fastlandet och Färjestaden på ön. Den stod färdig den 30 september 1972, efter närmare fem års byggande och ett par års planering av projektet. Med sina ca 6 kilometer är det Sveriges längsta bro, om man inte beaktar den del av Öresundsbron som ligger på danskt territorium.

Öresundsbron

Länge fick man ta färjan om man ville åka mellan Skåne och Danmark, men sedan Öresundsbron stod färdig har transporten mellan länderna förenklats avsevärt. Bron stod färdig och öppnades den 1 juli 2000, efter att ha varit under konstruktion i närmare fem år. Det är ett maffigt bygge med inte bara en bro på flera kilometer utan även en lång tunnel under vattnet. Bron har både motorväg och dubbelspårig järnväg. Att tågtrafiken kan gå över bron har varit mycket positivt för utbytet av arbetskraft mellan västra Skåne och Köpenhamn med väldigt många dagspendlare. Bron har rentav skapat en egen ekonomisk region i Söder med Malmö och Köpenhamn som centrum.