Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkeriföretagens branschorganisation där många transportföretag anmäler sig. Företagen som är med i organisationen kan då vara säkra på att arbeta på miljövänliga och sjyssta premisser eftersom organisationen ständigt arbetar för att förbättra vardagen för dessa personer och företag. Transport med lastbilar har länge varit en omtalad bransch i vilken många brister har kommit upp till ytan. Förare arbetade alldeles för mycket och under tuffa pass där varken vila eller säkerhet var inräknat.

Vad gör Sveriges Åkeriföretag?

Branschorganisationen försöker ständigt förbättra för lastbilschaufförer och transportfirmor så att de ska kunna arbeta under bra förhållanden. Med det sagt är det inte bara bekväma och funktionella modulsystem i bilarna som ska köpas in utan även trygga transporter där förarna inte riskerar sin egen säkerhet när de lossar och fäster last. Organisationen säkerställer även att förarna får den utbildning de behöver, att de får den information som eftersträvas samtidigt som man jobbar för mer effektiva transporter.

Diskussioner och opinionsbildning är också förekommande punkter på Sveriges Åkeriföretags agendor. Syftet är att utvecklas och aldrig hamna på den mörka punkt man en gång var. Dock är många åkeriföretag utsatta än idag och speciellt dem som kommer från utlandet.

Miljöpåverkan

Ett hett ämne som speciellt rör åkeriföretagen är miljön. Lastbilar står för en stor del av utsläppen och genom att göra transporterna mer effektiva och lastbilarna mer miljövänliga kan man minska klimatpåverkan.