Transport i samhället

Att använda olika typer av transportmedel är en naturlig del av människors liv. Beroende på var man bor kan det dock variera vilka typer av transportmedel som används. Denna artikel kommer därför kolla närmre på hur det kan variera beroende på var människor bor och hur stor roll miljövänlighet spelar i livet.

Transport i städer

Det bästa med transport i städer är att man ofta kan cykla. Om ens cykel går sönder går det också att köpa reservdelar på nätet. Exempelvis finns det möjlighet att köpa cykelslang och nya däck online, vilket gör det ännu smidigare. Cykeln är definitivt ett av de allra mest miljövänliga alternativen när det kommer till transport, både i städer och på landet. Detta då cykeln drivs utan någon typ av energi som tas fram. På så sätt har cykeln nästan ingen miljöpåverkan förutom tillverkningsprocessen.

Utöver cyklar så är bussar och tunnelbana väldigt effektiva transportmedel i städer. Dessa gör att många människor kan resa samtidigt utan någon större miljöpåverkan.

Transport på landet

Det allra vanligaste för människor som bor på landet är att man har en privat bil. I själva verket är det nästan nödvändigt i de flesta fallen för att människor ska kunna resa mellan olika platser. Detta då kollektivtrafiken inte är speciellt utbyggd ute på landet. På så sätt är det inte heller lönsamt för transportbolag att ha ett väl utbyggt bussnätverk där det går bussar hela tiden. Det hade inneburit att bussarna troligen hade kört tomma.

Vad som dock är positivt är att det oftast är billigare att bo ute på landet. Detta gör att man kan lägga mer pengar på en bra bil som man kan köra runt med oftare.